Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Mål Undervisning og kurser

Undervisning og kurser

Børn og unge som ressourceforvaltere

Den unge generation er storforbrugere af blandt andet elektroniske produkter, som er meget følsomme over for ressourceknaphed. Skal koden for ressourceknaphed knækkes, og ressourcerne forbliver i kredsløbet, er det vigtig at børn og unge oparbejder viden og handlekompetencer for at kunne leve op til ansvaret som fremtidens ressourceforvaltere.

Børn og unge udgør ca. 25 % af kommunens indbyggere, og de er afgørende for fremtidens miljørigtige vækst. Da det er i ungdomsårene, at både gode og dårlige vaner grundlægges, skal vi lærere børnene og de unge om affald og ressourcer, mens de er åbne for at gøre tingene anderledes.

Horsens Kommune er allerede godt i gang med at uddanne børn og unge inden for affald og klimaområdet. Ud over at støtte eksisterende tiltag vil vi gøre en særlig indsats for, at de unge på erhvervs- og ungdomsuddannelserne bliver introduceret til affald og ressourcetankegangen. Horsens Kommune vil endvidere støtte op om Projektet ”Grøn Udfordring” som er et undervisningsforløb til udskolingen. I projektet inddrages eleverne aktivt både i og uden for skolen i at løse konkrete affaldsproblematikker.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer