Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Mål Bedre affaldsbehandling

Bedre affaldsbehandling

Det er ikke nok, at borgere og virksomheder sorterer korrekt, og at materialerne bliver hentet på en miljøvenlig måde. Det er også vigtigt, at affaldet afleveres til affaldsbehandler, der udnytter ressourcerne i affaldet bedst muligt. Det gælder både for det affald, som kan genanvendes, det der skal forbrændes eller deponeres. 

Driftsikre løsning, som virker og er gennemskuelige

Der skal vælges løsninger, som giver sikkerhed for at affaldet behandles miljømæssigt korrekt samt at løsningerne virker.  

Sortering af affald til deponiet

Mængden af affald som på grund af fejlsortering går til deponi i stedet for anvendelse skal reduceres. Der vil i planperioden blive gennemført forsøg med forsortering af affald inden deponering. 

Vi vil løbende vurdere sorterings- og oparbejdningsmulighederne inden vi afsætter det indsamlede affald fra genbrugspladserne med henblik på at få mest genanvendelse for pengene. 

Vi vil løbende følge markedet for afsætning af affald for at opnå bedst mulig genanvendelse for pengene.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer