Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Mål

Mål

Affald er ressourcer

For den enkelte kan affald synes værdiløst, og det eneste vi tænker på, er at skaffe os af med det på den nemmeste måde. Men verden har ikke uanede ressourcer. Derfor må vi indrette vores hverdag, så det bliver nemt at skaffe os af med vores affald på en sådan måde, at så de mange ressourcer udnyttes bedst muligt. 

Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Horsens Kommune i sin planlægning og prioritering af det daglige arbejde på affaldsområdet.  

Planen dækker perioden 2013 til 2024. Indeholdende en detaljeret plan for perioden 2013 til 2018 og en overordnet plan for den resterende del af perioden.

Affaldsplanen består af tre dele – en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. 

Kortlægningsdelen indeholder en kortlægning af affaldsmængderne og udviklingen af dem, forskellige prognoser, et økonomiafsnit samt en redegørelse over kommunale ordninger og forskellige anlæg.  

Målsætningsdelenindeholder kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet frem til 2018. Her beskrives blandt andet hvilket affaldssystem Horsens Kommune vil benytte til indsamling af dagrenovation fra juni 2015. 

Planlægningsdelen er primært et arbejdsredskab for kommunen. Her beskrives mere udførligt, hvordan Horsens Kommune, for at nå frem til målene, vil håndtere borgernes og virksomhedernes affald i perioden 2013-2018.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer