Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Affaldshåndteringsplan

Affaldshåndteringsplan

Siden er under redigering. 

Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år.

Horsens Kommunes Affaldshåndteringsplan 2013 - 2024 er en plan, der fastlægger overordnede initiativer for håndteringen af affaldet fra husholdninger og de kommunale virksomheder og institutioner.

Planlægning af affaldshåndteringen af erhvervsaffald ligger uden for Horsens Kommunes regi, og indgår derfor ikke som en væsentlig del af Affaldshåndteringsplan 2013 - 2024.

Affaldshåndteringsplan 2013-2024 sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, bedre muligheder for sortering for borgerne og en højere kvalitet i genanvendelsen. 

Planen er delt op i tre dele; En målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til 2024. 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer